Błąd z modułu modException
tułmaczenie z modułu - tryb błędu (jakaś wiadomość)
Ostrzeżenie
jakaś dodatkowa informacja
Informacja
tułmaczenie z frameworka - tekst z corowego pliku tułmaczeń
Powodzenie
jakaś dodatkowa informacja